Đổi Password trong YahooMail


Đầu tin ban phải vo hm thư của mnh rồi ấn vo Mail Options ở gc phải,pha bn trn cửa sổ.

lc đ hiện ln cửa sổ mới

Ban nhn ở bn tri v ấn vo dng Account Information.Hnh dưới đy xuất hiện.Ban g Password cũ của mnh vo dể tiếp tục.Sau đ th mục Account Information hiện ra.

Ngay trn mục Yahoo ID Card ở đầu tin,ban ấn vo Change Password.

Lc đ mn hnh hiện ln :

ban chỉ cần g Password cũ vo dng Old Password

nhập password mới vo muc New Password v g lại Password mới trong mục Confirm your New Password

rồi ấn Save .Nếu ban g Password đng th n sẽ thng bo mnh đ đổi Pass thnh cng.

Ban ấn vo nt Return to Account Information để hiện ra hnh dưới

Nhập Pass mới vo rồi ấn Continue để xban lại thng tin của mnh.

Ban ấn vao nt Finished l xong.N sẽ quay trở lại mục Mail Options.

Đến đy l xong ban chỉ cần SignOut ra.Thế l từ nay ban lun lun giữ được Pass của mnh m khng ai c thể biết được.