Tm lại mật khẩu của hm thư m bạn đ mất hay l  cch  tm pass của người khc khi biết thng tin về người đ  trong Yahoo


I/ Bước đầu

Từ cửa sổ của trang:  http://mail.yahoo.com/  ở trn l hộp nhập ID v Pass bạn nhn xuống dưới co' dng chữ   Password lookup  bạn hy nhắp chuột vo đ

Đy l ci bạn cần. By giờ bạn phải nhớ ngy sinh của mnh v điền tất cả cc mục m yahoo yu cầu, thng sinh, ngy sinh, năm sinh, m khu vực bạn chọn khi đăng k, c thể l   84 v country l việt nam, hoặc vv.. (bạn phải nhớ hoặc tự tm hiểu) Sau nữa l  tn hm thư bạn cần tm mật khẩu, của ti l  timvanmay của bạn l g th ghi vo v chỉ thế thi sau đ l ấn vo  Get New  Password v chờ   xem thng bo của yahoo xem bạn điền c đng khng nh:
    

II/Bắt tay phần  tiếp no :

Nếu m   hiện như hnh dưới đy th bước trn đ xong v bạn chỉ việc trả lời cu hỏi ở dưới l xong bạn sẽ co' một  password  mới   ở hnh tiếp theo. Cn nếu cứ hiện hnh ở trn v c dng chữ đỏ ở đầu th bạn kiểm tra lại đi, bạn đ nhập vo nhầm  ci g đ rồi, nếu ngy sinh sai th c dng chữ

 You must specify the correct Birthday and the correct ZIP Code 

cn nếu  m quốc gia sai th  c dng, dưới đy v...vv bạn phải tự hiểu thi, nếu bạn l người snh h h

Rồi by giờ khi đ  trả lời xong cc cu hỏi  trn v ấn vo  Get New Password m   hnh sau xuất hiện th bạn trả lời đi nhe', cu hỏi của ti l  What was the name of your first school? ti trả lời l  matma, cn của bạn l g, co' thể l cu hỏi: m khi lập hm thư bạn đ chọn ( ti đưa hnh gợi khi m bạn  lập hm thư như ở hnh dưi đy nh) co' thể cu hỏi của bạn chọn l  What is your pet's name? v bạn trả lời l the cat chẳng hạn, vv

Khi  ti đưa từ matma vo v  nhắp chuột vo Display New Password th ti được Yahoo cung cấp một mật khẩu mới tinh l ..

 

mật khẩu mới tinh l .. dng chữ ở dưới đy sau ci địa chỉ id của bạn của ti l elk294jade283

Lc ny ti đ c mật khẩu  mới rồi v  chỉ  việc ghi n ra giấy v login vo trong hm thư v để dễ nhớ hơn th ti thay đổi password cch thay đổi ti đ giới thiệu ở  trang bi viết rồi đ, cn nếu bạn l người tm mật khẩu của người khc th đừng ln lm thế nhe' v  bạn cũng như ti o muốn ai đọc thư của mnh m h h